Armata

Dokumenty związane z pomnikiem w Grabownicy Starzeńskiej.

Artykuł z „Wiadomości Brzozowskich” dotyczący historii oraz prac przeprowadzonych w 2012 roku:

Opinia IPN:

Zgoda IPN: