Chyba łykniemy tę podwyżkę…

Na wczorajszej sesji rady gminy radni zatwierdzili taryfy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Brzozowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków, co dla nas – graboszczan – ważne o 3 grosze wzrosła opłata za 1 m sześc. odprowadzanych ścieków i wynosi obecnie 6,32 zł brutto. Nie dziękujemy za tę podwyżkę, ale z pewnością nam ją osłodzi informacja podana w dalszej części tekstu Damiana Kierka.
Cytuję:

W dalszej części sesji radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań publicznych Samorządowi Województwa Podkarpackiego. Chodzi o dotacje celowe o łącznej wysokości 220 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 Przeworsk – Grabownica Starzeńska. W tej ostatniej miejscowości ma powstać chodnik na długości 871 m oraz położona nawierzchnia bitumiczna na jezdni, na odcinku 650 m. Zadanie to zaplanowano do realizacji w tym roku.

A więc wreszcie mamy przełom w tej tak ważnej dla nas sprawie. Oby już obyło się bez poślizgów i złych zwrotów losu. /OH/
Źródło: http://www.brzozow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4175&Itemid=2

 

Będą chodniki! Ale nie na kopalnię…

Na oficjalnej stronie Brzozowa pojawiła się bardzo ciekawa informacja, którą publikujemy poniżej.


Będzie bezpieczniej na drogach

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców władze samorządowe gminy Brzozów rozpoczęły konkretne starania w celu budowy chodników na newralgicznych odcinkach dróg wojewódzkich. Rada Miejska na wniosek Burmistrza Brzozowa podjęła niedawno uchwałę o sfinansowaniu projektów budowy chodników w Starej Wsi, Humniskach Skrzyżowaniu i Turzym Polu. Kolejnym krokiem było wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowych. Projekt chodnika o długości ok. 450 m przy drodze nr 886 w Starej Wsi wyniesie niemal 32 tys. zł, a odcinka chodnika o długości ok. 850 m przy drodze nr 887 w Humniskach Skrzyżowaniu ma kosztować 41,8 tys. zł. Przy tej samej drodze w Turzym Polu zaplanowano budowę chodnika o długości 322 m po stronie lewej i 126 m po stronie prawej w kierunku Rymanowa. Wartość projektu tego zadania to blisko 18,5 tys. zł. Po przygotowaniu dokumentacji decyzję o budowie wymienionych chodników podejmie Zarząd Województwa Podkarpackiego. Z uwagi na znaczenie tych inwestycji dla mieszkańców, mogą one liczyć na dofinansowanie z budżetu gminy. (dk)