Będą chodniki! Ale nie na kopalnię…

Na oficjalnej stronie Brzozowa pojawiła się bardzo ciekawa informacja, którą publikujemy poniżej.


Będzie bezpieczniej na drogach

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców władze samorządowe gminy Brzozów rozpoczęły konkretne starania w celu budowy chodników na newralgicznych odcinkach dróg wojewódzkich. Rada Miejska na wniosek Burmistrza Brzozowa podjęła niedawno uchwałę o sfinansowaniu projektów budowy chodników w Starej Wsi, Humniskach Skrzyżowaniu i Turzym Polu. Kolejnym krokiem było wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowych. Projekt chodnika o długości ok. 450 m przy drodze nr 886 w Starej Wsi wyniesie niemal 32 tys. zł, a odcinka chodnika o długości ok. 850 m przy drodze nr 887 w Humniskach Skrzyżowaniu ma kosztować 41,8 tys. zł. Przy tej samej drodze w Turzym Polu zaplanowano budowę chodnika o długości 322 m po stronie lewej i 126 m po stronie prawej w kierunku Rymanowa. Wartość projektu tego zadania to blisko 18,5 tys. zł. Po przygotowaniu dokumentacji decyzję o budowie wymienionych chodników podejmie Zarząd Województwa Podkarpackiego. Z uwagi na znaczenie tych inwestycji dla mieszkańców, mogą one liczyć na dofinansowanie z budżetu gminy. (dk)


Wybór rady sołeckiej

15 kwietnia 2015 r. na zebraniu wiejskim odbyły się wybory rady sołeckiej w Sołectwie Grabownica Starzeńska. Na liście obecności wpisało się 51 osób.

Podczas głosowania ustalono, że w skład rady sołeckiej wejdzie pięciu członków.

Kandydowało sześciu kandydatów:

 • Stanisław Barbara
 • Józef Oleniacz
 • Robert Pilszak
 • Piotr Sobaś
 • Marian Turopolski
 • Wojciech Żaczek

Nie zgłoszono większej liczby kandydatów, gdyż padł wniosek z sali, aby listę kandydatów na członków rady sołeckiej zamknąć po zgłoszeniu kandydatury pana Wojciecha Żaczka. Wniosek przegłosowano i przeszedł stosunkiem głosów 32 za oraz 13 przeciw.

Podczas głównego głosowania okazało się, że dwóch kandydatów uzyskało identyczną liczbę głosów (po 27), zarządzono więc dodatkowe głosowanie pomiędzy panem Robertem Pilszakiem i panem Wojciechem Żaczkiem.

Uprawnieni do głosowania oddali 48 głosów ważnych i zero nieważnych.

Ostateczne wyniki:

 • Stanisław Barbara – 28 głosów
 • Józef Oleniacz – 32 głosy
 • Robert Pilszak – 21 głosów
 • Piotr Sobaś – 31 głosów
 • Marian Turopolski – 33 głosy
 • Wojciech Żaczek – 27 głosów

W skład rady sołeckiej Sołectwa Grabownica Starzeńska weszły następujące osoby:

 • Stanisław Barbara
 • Józef Oleniacz
 • Piotr Sobaś
 • Marian Turopolski
 • Wojciech Żaczek