Nowości

Idziemy!

Przy ognisku

Uczestnik
A. Galant
G. Galant
O. Galant
R. Józefek
A. Krzysztyńska
P. Krzysztyński
B. Przystasz
S. Staszkiewicz
M. Grzebień
D. Glazer

Pakoszówka – Wroczeń – źródła Stobnicy – Lalin

Trasa ma ok. 10 km

Zbiórka: godz. 10.20 w Brzozowie (dworzec autobusowy) oraz 10.30 w Grabownicy (parking przy budynku gminnym)

Uczestnik
J. Cybuch (przewodnik)
A. Haudek (przewodnik)
M. Haudek (przewodnik)
A. Prugar
Z. Wieczorek
E. Wieczorek
A. Woś
J. Woś-Czubska
D. Draguła
J. Przystasz
O. Ślusarz
M. Ślusarz
T. Wojnicka
K. Wojnicka
W. Wojnicki
A. Grzegorzak
J. Grzegorzak
T. Rakowski
A. Rzeszut
J. Ślusarz
B. Ślusarz
J. Glazer
E. Glazer
E. Draguła
A. Siwik

Grabownica Kopalnia – Kopernica – Ujęcie wody na Jakli

Trasa ma ok. 8,5 km

Zbiórka: godz. 10.50 w Brzozowie (dworzec autobusowy) oraz 11.00 w Grabownicy (parking przy budynku gminnym)

Uczestnik
M. Podkul (przewodnik)
M. Zajdel
B. Zajdel
W. Zajdel
J. Józefek
J. Czas
K. Hansel-Zdybek
P. Jóźwiak
M. Stachura
W. Stachura
P. Gądek
I. Słota
M. Stępień
A. Leśniak-Stępień
D. Fabisiak
M. Korona
A. Masłyk
D. Wojtowicz
M. Fic